Skip to main content

Innovatie

De 100% Limburg Bike is een showcase voor innovaties uit de regio. Limburg wordt gekenmerkt door een behoorlijk innovatievermogen op het gebied van materiaaltoepassingen. We kennen veel MKB maakbedrijven en hebben een grote basis met onderwijs (MBO, HBO, WO), living labs en kennisinstellingen. Het project beoogt juist om deze innovatiekracht te ontsluiten door juist de samenwerking tussen kennispartijen op de Brightlands Chemelot Campus en MKB maakbedrijven in de regio te verwezenlijken die ook als voorbeeld kan dienen.

Innovatie over de gehele waardeketen. En co-creatie, oftewel de slimme combinaties van losse innovaties van verschillende partijen die samen tot nog mooiere marktproducten kunnen leiden. Juist dat met zelfs kruisbestuiving tussen diverse technologie sectoren en koppeling aan maatschappelijke uitdagingen. Dit is waar Limburg zich echt in kan onderscheiden en gaat onderscheiden.

Een showcase voor Limburg: powered by Brightlands en made in Limburg!

Personal fitted geometry, customized design & (human) validation

Carbon with Dyneema® and (over)braiding frontfork

Carbon with Dyneema® and (over)braiding tubes

3D printing of magnesium/titanium/carbon

(Biobased)glue

Integrated fibre sensing

Ontdek de innovaties

Klik op de diverse onderdelen en ontdek de innovaties van de 100% Limburg Bike.

Volg ons: #LimburgBikeProject